Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Mai, 2019 4.30 pm - Cyngor

15. Tâl a Lwfans Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 12fed Mehefin, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

5. Craffu Cyn Penderfynu: Cynllun Terfynol yr Astudiaeth Ddichonoldeb Ansawdd Aer - Achos Busnes Llawn a Gwelliannau i Drafnidiaeth Ganol y Ddinas


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

25. Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 17eg Medi, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

4. Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd


Cyfarfod:  Dydd Iau, 24ain Hydref, 2019 4.30 pm - Cyngor

17. Bws Caerdydd, Penodi Rheolwr Gyfarwyddwr


Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Chwefror, 2020 2.30 pm - Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

4. Cynllun Corfforaethol Drafft 2020 i 2023 a Chynigion Cyllideb Drafft 2020/21