Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Chwefror, 2019 4.30 pm - Cyngor

13. Cynigion Cyllid 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Mai, 2019 4.30 pm - Cyngor

15. Tâl a Lwfans Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Mehefin, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

8. Ceisiadau Rheoli Datblygu


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

22. Cynnig 2


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

25. Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

6m 19/02031/DCH, 9 Kelston Road, Yr Eglwys Newydd