Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

6g 18/02601/MJR, 32 Heol y Gadeirlan, Pontcanna


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

6h 18/02602/MJR, 32 Heol y Gadeirlan, Pontcanna


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

6b 19/01370/MNR, cyn-safle Tŷ Glas, 75 Tŷ Glas Avenue, Llanisien


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 26ain Chwefror, 2020 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

5a 19/02071/MJR, TU CEFN I 35 ROMILLY CRESCENT A 70-72 FFORDD LLANDAF, GLAN-YR-AFON, CAERDYDD