Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 19eg Tachwedd, 2018 5.00 pm - Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

6a Swyddi Gwag Presennol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 9fed Ionawr, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol

6. Y Gwasanaeth Byw â Chymorth i Oedolion ag Anabledd Dysgu.


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Chwefror, 2019 4.30 pm - Cyngor

13. Cynigion Cyllid 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mai, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol

2. Datgan Buddiannau


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Mai, 2019 4.30 pm - Cyngor

15. Tâl a Lwfans Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Llun, 10fed Mehefin, 2019 5.00 pm - Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

8c Swyddi Gwag Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y Dyfodol


Cyfarfod:  Dydd Iau, 20fed Mehefin, 2019 5.30 pm - Cyngor

12. Cynnig 1


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

25. Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 10fed Medi, 2019 5.00 pm - Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

6c Swyddi Gwag Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol yn y Dyfodol