Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18fed Medi, 2018 2.00 pm - Pwyllgor Archwilio

4.1 Nick Batchelar, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes - Adroddiad Blynyddol am Lywodraethu Ysgolion (gan gynnwys balansau a diffygion)


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18fed Medi, 2018 2.00 pm - Pwyllgor Archwilio

5.3 Datganiad Cyfrifon Terfynol ar gyfer 2017-18 (gan gynnwys AGS)


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 13eg Tachwedd, 2018 2.00 pm - Pwyllgor Archwilio

4.4 Isabelle Bignall, Prif Swyddog Digidol – Seibr Ddiogelwch


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Chwefror, 2019 4.30 pm - Cyngor

13. Cynigion Cyllid 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Mai, 2019 4.30 pm - Cyngor

15. Tâl a Lwfans Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Iau, 20fed Mehefin, 2019 5.30 pm - Cyngor

12. Cynnig 1


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 25ain Mehefin, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Archwilio

7.3 Datganiad Cyfrifon Drafft 2018-19


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

22. Cynnig 2


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

25. Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020