Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Chwefror, 2019 4.30 pm - Cyngor

13. Cynigion Cyllid 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

6. Darpariaeth Ysgol Newydd i wasanaethu rhannau o Bontprennau a Phentref Llaneirwg


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Mai, 2019 4.30 pm - Cyngor

15. Tâl a Lwfans Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

25. Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020