Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 29ain Tachwedd, 2018 4.30 pm - Cyngor

11. Datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelodau Cabinet


Cyfarfod:  Dydd Iau, 29ain Tachwedd, 2018 4.30 pm - Cyngor

13. Cynnig 2


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Chwefror, 2019 4.30 pm - Cyngor

12. Cynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd 2019-22


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Chwefror, 2019 4.30 pm - Cyngor

13. Cynigion Cyllid 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Mawrth, 2019 4.30 pm - Cyngor

9. Datganiad Polisi Tâl 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Mawrth, 2019 4.30 pm - Cyngor

15. Cwestiynau Llafar


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Mawrth, 2019 4.30 pm - Cyngor

21. Penderfyniadau Brys - Ysgol Gynradd Gatholig Sant Pedr


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Mai, 2019 4.30 pm - Cyngor

15. Tâl a Lwfans Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Iau, 20fed Mehefin, 2019 5.30 pm - Cyngor

10. Canllaw Cynllunio Atodol - Dyluniad ac Arwyddion Blaenau Siopau


Cyfarfod:  Dydd Iau, 20fed Mehefin, 2019 5.30 pm - Cyngor

12. Cynnig 1


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

9. Adroddiad Lles Statudol Cyngor Caerdydd 2018-19


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

22. Cynnig 2


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

25. Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020