Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

9. Adroddiad Lles Statudol Cyngor Caerdydd 2018-19


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

22. Cynnig 2


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

25. Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Iau, 24ain Hydref, 2019 4.30 pm - Cyngor

17. Bws Caerdydd, Penodi Rheolwr Gyfarwyddwr


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Tachwedd, 2019 4.30 pm - Cyngor

16. Penodi i Stadiwm y Mileniwm PLC


Cyfarfod:  Dydd Llun, 20fed Ionawr, 2020 5.30 pm - Cyngor

3. Hysbysiad o Gynnig


Cyfarfod:  Dydd Iau, 30ain Ionawr, 2020 4.30 pm - Cyngor

9. Datganiadau


Cyfarfod:  Dydd Iau, 30ain Ionawr, 2020 4.30 pm - Cyngor

6. Papur Gwyn Trafnidaiaeth: Gweledigaeth Trafnidiaeth Caerdydd - 2030


Cyfarfod:  Dydd Iau, 30ain Ionawr, 2020 4.30 pm - Cyngor

13. Bws Caerdydd: Ail-benodi Cyfarwyddwyr Anweithredol Annibynnol