Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 12fed Mehefin, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

5. Craffu Cyn Penderfynu: Cynllun Terfynol yr Astudiaeth Ddichonoldeb Ansawdd Aer - Achos Busnes Llawn a Gwelliannau i Drafnidiaeth Ganol y Ddinas


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 17eg Medi, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

4. Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Tachwedd, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

7. Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus - Nodyn Briffio Aelodau


Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Chwefror, 2020 2.30 pm - Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

4. Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2020 i 2023 a Chynigion Drafft ar gyfer Cyllideb 2020/21