Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 13eg Tachwedd, 2018 2.00 pm - Pwyllgor Archwilio

4.4 Isabelle Bignall, Prif Swyddog Digidol – Seibr Ddiogelwch


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 25ain Mehefin, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Archwilio

7.3 Datganiad Cyfrifon Drafft 2018-19


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 10fed Medi, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Archwilio

4.1 Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Nick Batchelar - Adroddiad Blynyddol ar Lywodraethu Ysgol, Balansau a Diffygion