Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18fed Medi, 2018 2.00 pm - Pwyllgor Archwilio

4.1 Nick Batchelar, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes - Adroddiad Blynyddol am Lywodraethu Ysgolion (gan gynnwys balansau a diffygion)


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18fed Medi, 2018 2.00 pm - Pwyllgor Archwilio

5.3 Datganiad Cyfrifon Terfynol ar gyfer 2017-18 (gan gynnwys AGS)


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 13eg Tachwedd, 2018 2.00 pm - Pwyllgor Archwilio

4.4 Isabelle Bignall, Prif Swyddog Digidol – Seibr Ddiogelwch


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 25ain Mehefin, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Archwilio

7.3 Datganiad Cyfrifon Drafft 2018-19