Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 16eg Medi, 2020 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

5. Ceisiadau Rheoli Datblygu


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 27ain Ionawr, 2021 10.30 am - Pwyllgor Cynllunio

5a 20/02632/MJR, TIR I'R GOGLEDD-ORLLEWIN O YSBYTY'R EGLWYS NEWYDD, HEOL Y PARC, YR EGLWYS NEWYDD


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 27ain Ionawr, 2021 10.30 am - Pwyllgor Cynllunio

5c 20/01279/MJR, TIR YN FFORDD ROVER


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 27ain Ionawr, 2021 10.30 am - Pwyllgor Cynllunio

5j 20/02372/DCH, 64 HEOL Y COLEG, YSTUM TAF


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 27ain Ionawr, 2021 10.30 am - Pwyllgor Cynllunio

6. Adran 53, Gorchymyn Addasu (dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981) i gofnodi Llwybr Cyhoeddus ar hyd Hen Reilffordd yr Eglwys Newydd


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Awst, 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

5e 21/01440/MNR – Cefn 37-39A Heol y Gadeirlan, Pontcanna, Caerdydd