Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Chwefror, 2019 10.30 am - Pwyllgor Cynllunio

5. Ceisiadau Rheoli Datblygu


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Mawrth, 2019 10.30 am - Pwyllgor Cynllunio

5. Ceisiadau Rheoli Datblygu


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Mehefin, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

8. Ceisiadau Rheoli Datblygu


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

6f 18/01028/MJR, 56 Wern Goch West, Llanedern


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

6g 18/02601/MJR, 32 Heol y Gadeirlan, Pontcanna


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

6h 18/02602/MJR, 32 Heol y Gadeirlan, Pontcanna


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

6b 19/01370/MNR, cyn-safle Tŷ Glas, 75 Tŷ Glas Avenue, Llanisien


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

6k 19/01722/MNR, 51 Llantrisant Street, Cathays


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

6m 19/02031/DCH, 9 Kelston Road, Yr Eglwys Newydd