Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Bws Caerdydd, Penodi Rheolwr Gyfarwyddwr