Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Craffu Cyn Penderfynu: Cynllun Terfynol yr Astudiaeth Ddichonoldeb Ansawdd Aer - Achos Busnes Llawn a Gwelliannau i Drafnidiaeth Ganol y Ddinas