Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Darpariaeth Ysgol Newydd i wasanaethu rhannau o Bontprennau a Phentref Llaneirwg