Manylion y mater

Adfer ac Adnewyddu: Cyflawni gweledigaeth Caerdydd Un Blaned

Yn rhan o raglen Adfer ac Adnewyddu'r Cyngor, bydd yr adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am gyflawni gweledigaeth Caerdydd Un Blaned a'r camau a fydd yn cael eu rhoi ar waith i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd yng Nghaerdydd.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

Angen Penderfyniad: 20 Mai 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda