Manylion y mater

Adfer ac Adnewyddu: Creu Adferiad sy'n Dda i Blant

Yn rhan o raglen Adfer ac Adnewyddu'r Cyngor, bydd yr adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am effaith y pandemig ar blant a phobl ifanc ac yn cyflwyno rhaglen weithredu i sicrhau bod yr adferiad o'r pandemig yn 'adferiad sy'n dda i blant', gan gynnwys hawliau plant, y blynyddoedd cynnar a chymorth i deuluoedd, llwybrau at gyflogaeth yn y dyfodol a sut y bydd y Cyngor yn cydweithio ag arweinwyr ysgolion i ailffocysu blaenoriaethau Caerdydd 2030 ar gyfer addysg a dysgu.

 

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

Angen Penderfyniad: 20 Mai 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda