Manylion y mater

Adfer ac Adnewyddu: Creu Caerdydd gryfach, decach a gwyrddach

Yn rhan o raglen Adfer ac Adnewyddu'r Cyngor, bydd yr adroddiad hwn yn ystyried yr effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar y ddinas ac yn nodi ymateb Caerdydd i'r newidiadau tymor hirach sylweddol yn y ffordd mae pobl yn byw, gweithio a theithio o ganlyniad i'r pandemig, yn ogystal â sut y bydd y Cyngor yn arwain economi ôl-bandemig fwy llewyrchus, cynhwysol a chynaliadwy.   

 

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

Angen Penderfyniad: 20 Mai 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Ambr/Amber

Eitemau Agenda