Manylion y mater

Diweddariad Strategaeth Uwchgynllun Llanrhymni

Bydd yr adroddiad hwn yn datblygu'r gwaith o waredu safleoedd yn Ball Lane a Ball Road yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus fel rhan o'r strategaeth adfywio ehangach y cytunwyd arni gan y Cabinet ym mis Tachwedd 2020 i ddarparu cyswllt ffordd/pont rhwng yr A48 a Llanrhymni.

 

Bydd yr adroddiad hwn hefyd yn ceisio rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am hynt y datblygiad Manwerthu Logisteg sy'n rhan o'r prosiect hwn.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Angen Penderfyniad: 20 Mai 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda