Manylion y mater

Corporate Risk Register - Mid Year Review 2020/21

The report will inform the Cabinet of the key risks facing the Council. The Cabinet will have last sighted the Corporate Risk Register (CRR) at a Cabinet Meeting in July 2020. Senior officers review the document quarterly and the Cabinet once every 6 months.    

Corporate Risk owners are at a Director level, and they each input to the review of this document.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

Angen Penderfyniad: 17 Rhag 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Amber

Penderfyniadau

Eitemau Agenda