Manylion y mater

Calculation of Council Tax Base 2021/22

The Council has a statutory obligation to agree the Council Tax base by 31st December each year.  This decision has been delegated to the Cabinet.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

Angen Penderfyniad: 17 Rhag 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Green

Penderfyniadau

Eitemau Agenda