Manylion y mater

Cynllunio Trefnidiaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21fed Ganrif (Band B): Ailddatblygu ac estyn Ysgol Uwchradd Cathays

At its meeting on 14 December 2017 the Council Cabinet considered a report setting out the Council’s priority schemes to be undertaken as part of Cardiff’s Band B 21st Century Schools Programme.

 

The purpose of the report is to seek Cabinet approval to consult on proposals for developing the Cathays High School, in line with Band B priority schemes. 

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

Angen Penderfyniad: 17 Rhag 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Scrutiny Consideration: Amber

Penderfyniadau

Eitemau Agenda