Manylion y mater

Adolygiad Llawn Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

The current Local Development Plan (LDP) was adopted on 28th January, 2016 and the purpose of this report is to respond to legislation which requires Local Authorities to undertake a full review of their Local Development Plan (LDP) within 4 years of adoption

Math o fusnes: Key

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

Angen Penderfyniad: 19 Tach 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: GREEN

Eitemau Agenda