Manylion y mater

Alldro

Bydd yr adroddiad yn amlinellu sefyllfa fonitro ariannol cyffredinol y Cyngor mewn perthynas â refeniw a chyfrifon cyfalaf. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddiad o’r amrywiadau allweddol.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Angen Penderfyniad: Mehefin 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151