Manylion y mater

Cynllun Trefniadaeth Ysgolion: Ysgol gynradd newydd i wasanaethu rhannau o Greigiau / Sain Ffagan, Radur / Pentre-poeth a'r Tyllgoed

Yn ei gyfarfod ar 23 Ionawr 2020, cytunodd Cabinet i gyhoeddi hysbysiad statudol i:

Sefydlu ysgol gynradd dau ddosbarth mynediad ddwy ffrwd gyda darpariaeth feithrin i wasanaethu cyfnodau cynnar y datblygiad ym Mhlasd?r o fis Medi 2021.

Dylid nodi cyn rhoi’r cynigion ar waith bod adroddiad pellach yn cael ei roi i’r Cabinet yn nodi manylion unrhyw wrthwynebiad a dderbyniwyd, yr ymatebion arfaethedig i’r gwrthwynebiadau hynny ac argymhellion i roi’r cynllun ar waith neu fel arall.

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Angen Penderfyniad: 14 Mai 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Scrutiny Consideration: Amber