Manylion y mater

Adolygiad o ddarpariaeth Caerdydd Ar Waith ac Asiantaeth

Symudodd Caerdydd ar Waith i’r gwasanaeth Tai a Chymunedau ym mis Ebrill 2019. Ers hynny, cynhaliwyd adolygiad gwasanaeth llawn ac ystyriwyd gwahanol fodelau darparu. Cynigir bod Caerdydd ar Waith newydd, wedi’i wella, modern yn cael ei ddatblygu a’i gadw’n fewnol, gyda mwy o gysylltiad â’r Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith.

 

Mae contract presennol yr asiantaeth allanol yn dod i ben ym mis Medi 2020. Cynigir y rhoddir dyfarniad uniongyrchol am 3 blynedd arall trwy’r fframwaith Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol.

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Angen Penderfyniad: 14 Mai 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd