Manylion y mater

Ymateb i'r adroddiad Craffu, sef Rheoli Bioamrywiaeth

Ymateb i’r adroddiad Craffu gyda’r teitl ‘rheoli Bioamrywiaeth’

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Angen Penderfyniad: 19 Tach 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Eitemau Agenda