Manylion y mater

Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd - Datblygu Celf, Mathemateg a Gwyddoniaeth ar safle'r ysgol uchaf

Mae’r adroddiad yn amlinellu’r cynnig i fuddsoddi mewn bloc modiwlaidd newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd i gymryd lle’r blociau mathemateg a chelf sydd mewn cyflwr gwael, a hefyd gwneud darpariaeth addas ar gyfer gwyddoniaeth. Ochr yn ochr â hyn, bydd yr ysgol yn lleihau eu PAN i 12 dosbarth y flwyddyn.

 

Math o fusnes: Key

Statws: wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Angen Penderfyniad: 21 Ion 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr