Manylion y mater

Cynllunio Trefnidiaeth Ysgolion: Darpariaeth blynyddoedd cynnar, ysgol gynradd ac uwchradd i wasanaethu Adamsdown a Sblot

Yn ei gyfarfod ar 23 Ionawr ystyriodd y Cabinet adroddiad sy’n rhestru’r ymatebion a dderbyniwyd yn dilyn ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer darpariaeth y blynyddoedd cynnar, ysgol gynradd, ysgol uwchradd ac ôl-16 i wasanaethu Adamsdown a Sblot.

Cafodd swyddogion awdurdod i ddod ag adroddiad pellach gerbron y Cabinet i’w ystyried, gan nodi manylion am gynigion diwygiedig i ddarparu lleoedd addysg yn Adamsdown a Sblot.

Diben yr adroddiad yw ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar y cynigion diwygiedig.

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Angen Penderfyniad: 14 Mai 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr