Manylion y mater

Gorcladin

Yn dilyn trasiedi Grenfell Towers, cynhaliodd Cyngor Caerdydd brofion ar y cladin ar ei flociau fflatiau uchel domestig a chymerodd y penderfyniad i’w waredu.

 

Bellach mae Tai a Chymunedau yn bwriadu ail-gladio Fflatiau Lydstep ac mae wedi cyflogi ymgynghorwyr i ddatblygu dewisiadau dylunio i’r Cyngor eu hystyried.

 

Yr opsiwn yr ystyriwyd fel yr un mwyaf diogel o ran diogelwch tân yw symud ymlaen gyda’r opsiwn briciau.

 

Mae Tai a Chymunedau yn gweithio gyda chydweithwyr mewn Projectau, Dylunio a Datblygu a Chaffael i benodi contractwr i ddarparu’r gwaith ail-gladio.

 

Yr argymhelliad yw penodi Contractwr i ddarparu’r gwaith hwn drwy gystadleuaeth fach o dan Fframwaith Priffyrdd De-ddwyrain Cymru (Lot 8).

 

Amcangyfrifir mai gwerth y gwaith hwn yw £10 miliwn.

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Angen Penderfyniad: 19 Maw 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda