Manylion y mater

Safonau'r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol 2019-20

Mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd statudol dan Adran 44 Mesur y Gymraeg [Cymru] 2011 i gydymffurfio â’r rheoliad ‘safonau’r Gymraeg’.

Mae dyletswydd ar Gyngor Caerdydd i gydymffurfio â safonau sy’n ymwneud â chreu a chyhoeddi Adroddiad Blynyddol.

 

Hwn fydd y trydydd adroddiad blynyddol wedi’i greu dan safonau’r Gymraeg

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Angen Penderfyniad: Mehefin 2020 Yn ôl Cabinet

Angen Penderfyniad: 18 Meh 2020 Yn ôl Cyngor

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd