Manylion y mater

Cynllun Eiddo Blynyddol 2020/21

Cynllun blynyddol sy’n cynnig rhaglen eiddo, adrodd ar gynnydd a gosod targedau i gefnogi’r Strategaeth Eiddo 2020-25

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Angen Penderfyniad: 14 Mai 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd