Manylion y mater

Cymeradwyaeth ar gyfer Cyfranogi yng Nghynllun Ailsefydlu'r DU

Bydd y Cynllun Ailsefydlu i Bobl sy’n Agored i Niwed (VPRS) yn dod i ddiwedd naturiol ym mis Mawrth/Ebrill 2020. Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ei bwriad i gyflwyno Cynllun Ailsefydlu’r DU (UKRS), er mwyn galluogi ailsefydlu y tu hwnt i 2020. Bydd gan y cynllun amnewid ffocws daearyddol ehangach, a bydd yn galluogi adsefydlu hyd at 5000 o’r ffoaduriaid mwyaf agored i niwed yn ystod y flwyddyn gyntaf, o ble bynnag y mae’r angen dyngarol mwyaf.

 

Gofynnir i Awdurdodau Lleol gynnig lleoedd i gefnogi’r cynllun newydd.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Angen Penderfyniad: 19 Maw 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda