Manylion y mater

CDLl : Ystyried Diwygiadau a Gyflwynwyd yng nghyfarfod y Cabinet ar 28 Tachwedd

Diben yr adroddiad hwn yw ymateb i 3 Diwygiad a gyflwynwyd y diwrnod cyn cyfarfod y Cyngor ar 28 Tachwedd 2019 yn gofyn am argymhellion ychwanegol i'r adroddiad ar yr adolygiad llawn o'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).

 

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Angen Penderfyniad: 20 Chwe 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd