Manylion y mater

Achosion Busnes Swyddfeydd Craidd

Llunio strategaeth newydd ar gyfer rhesymoli a gwella'r adeiladau y mae'r Cyngor yn eu defnyddio i ddarparu ei wasanaethau, yn sgîl pandemig COVID-19 a'r newidiadau dros dro i arferion gwaith sydd wedi digwydd.

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

Angen Penderfyniad: 18 Tach 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd