Manylion y mater

Cynigion ar gyfer Datblygu Canolfan Gelfyddydau Chapter

Cymeradwyo'r cynigion arfaethedig ar gyfer datblygu Canolfan Gelfyddydau'r Chapter.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Angen Penderfyniad: 14 Mai 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr