Manylion y mater

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Ym mis Hydref 2019 cymeradwyodd y Cabinet strategaeth ddatblygu newydd ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, a dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd i ddod â’r gwaith o ddatblygu safle'r glannau ymlaen, a chynnal ymarfer caffael ar gyfer partner masnachol i sefydlu a gweithredu atyniad hamdden newydd.

 

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y strategaeth a'r broses gaffael. 

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Angen Penderfyniad: 14 Mai 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr