Manylion y mater

Adfywio James Stree

James Street yw'r brif ffordd i mewn i Fae Caerdydd o orllewin y ddinas. Ar hyn o bryd mae rhannau sylweddol o James Street sy'n parhau i fod wedi’u difwyno. Bydd cynllun adfywio ar gyfer James Street yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu'r rhan hon o Fae Caerdydd a'r Ardal Dreftadaeth ym Mae Caerdydd.

 

           

           

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Angen Penderfyniad: 19 Maw 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber

Eitemau Agenda