Manylion y mater

Un Blaned Caerdydd

Ym 2019, datganodd y Cyngor Argyfwng Hinsawdd. Bydd strategaeth Caerdydd Un Blaned yn gosod gweledigaeth ac ymateb strategol i hyn, gan nodi'r themâu allweddol ar gyfer gweithredu i ddatgarboneiddio gweithgareddau'r Cyngor ac, mewn partneriaeth, symud tuag at ddinas niwtral o ran carbon.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Angen Penderfyniad: 14 Mai 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Red/Coch