Manylion y mater

Cais am Gynnydd yn nhâl Cerbydau Hacni

Mae cynnig wedi’i dderbyn gan Dragon Taxis i newid y tariff teithio y gall cerbydau hacni (tacsis) ei godi yn y ddinas.

 

Caiff cyngor ardal bennu neu amrywio ffi ar gyfer llogi tacsi dan ddarpariaethau Adran 65 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol), 1976.

 

Pennwyd ffioedd teithio Dinas Caerdydd ar gyfer Cerbydau Hacni ar 12 Mawrth 2018

The City of Cardiff’s tariff of fare for Hackney Carriages was last set in 12 March 2018

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/01/2020

Angen Penderfyniad: 20 Chwe 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Eitemau Agenda