Manylion y mater

Polisi Tâl

Ystyried y Polisi Tâl ar gyfer 2020-21

Math o fusnes: Key

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Angen Penderfyniad: 19 Maw 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Eitemau Agenda