Manylion y mater

Polisi Gwasanaethau Cymdeithasol

Pennu cyfrifoldebau Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg ynghylch codi tâl am gostau wrth ddarparu gofal a chymorth preswyl ac amhreswyl, yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Angen Penderfyniad: 23 Ion 2020 Yn ôl Cabinet

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda