Manylion y mater

Darpariaeth Tai Pobl H?n Maelfa a Llaneirwg

Mae’r ddau broject adeiladu newydd yma wedi eu cynnwys yn rhaglen adeiladu tai newydd y Cyngor a bydd yn cyflenwi fflatiau pobl h?n i safon parod at ofal yn ogystal â gofod cymunedol.

 

Mae’r costau datblygu a amcanestynnir ar gyfer y projectau hyn  yn fwy na £5 miliwn ac felly mae angen cymeradwyaeth y Cabinet i’n galluogi ni i dendro am gontractwr.

 

Y costau adeiladu a amcanestynnir ar gyfer Llaneirwg yw £10.3 miliwn. Bydd y cynllun yn helpu i gyflenwi 60 o fflatiau hygyrch a gofod cymunedol cysylltiedig.

 

Y costau a amcanestynnir ar gyfer Maelfa yw £10.1 miliwn.Bydd y cynllun yn helpu i gyflenwi 41 o fflatiau hygyrch a gofod cymunedol cysylltiedig.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Angen Penderfyniad: 23 Ion 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda