Manylion y mater

Project Trafnidiaeth Gorllewin Canol y Ddinas - Rhoi Tendr Cam 1

Mae Cam 1 project trafnidiaeth Gorllewin Canol y Ddinas wedi ei yrru allan i dendr (Hydref 2019). Oherwydd maint y tendr bydd angen i ddyfarnu’r tendr gael ei gymeradwyo gan y Cabinet.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Angen Penderfyniad: 23 Ion 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda