Manylion y mater

CTY Radur, Pentre-poeth, Creigiau a Sain Ffagan a'r Tyllgoed

Ystyried canlyniad yr ymgynghoriad a chytuno ar ffordd ymlaen

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Angen Penderfyniad: 23 Ion 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Penderfyniadau

Eitemau Agenda