Manylion y mater

HACCP Diogelwch Bwyd Corfforaethol

Mae’r adroddiad yn darparu adroddiad Dadansoddiad Perygl a Phwyntiau Rheoli Allweddol sydd ei angen er mwyn sicrhau fod bwyd a gaiff ei baratoi ar safleoedd y Cyngor yn bodloni’r canllawiau diogelwch bwyd presennol. Mae’r adolygiad wedi ei ddrafftio i fodloni’r cynllun gweithredu e-coli, a gynhyrchwyd gan y Cyngor yn dilyn yr ymchwiliad cyhoeddus ar e-coli ac sydd wedi ei adolygu a’i ddiweddaru yn flynyddol gan Gr?p Diogelwch Bwyd y Cyngor

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Angen Penderfyniad: 20 Chwe 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Eitemau Agenda