Manylion y mater

Ymyrraeth yn Ysgol Gynradd Gatholig Sain Pedr

Cytunwyd: Bod Llywodraethwr Ychwanegol (Mrs Shashikala Mansfield) yn cael ei phenodi i gorff llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig San Pedr yn unol ag Adran 6 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/11/2019

Angen Penderfyniad: 8 Tach 2019 Yn ôl Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Penderfyniadau