Manylion y mater

Cynnig pecyn gyda Willowmead Holdings Ltd i adeiladu 31 fflat cyngor newydd ar hen safle Tafarn Paddle Steamer yn Sgwâr Loundon, Butetown, Caerdydd.

Y Cyngor i fwrw ymlaen i fynd i Fargen Pecyn Un Contractwr gyda Willowmead holdings Ltd ar gyfer datblygu 31 o fflatiau yn Sgwâr Loundon, Butetown, Caerdydd, CF10 5JB ar gyfer creu tai Cyngor newydd.   

 

Bydd y contract ar sail un swm crynswth a gytunwyd ac yn daladwy adeg cwblhau ymarferol a throsglwyddo’r eiddo.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Angen Penderfyniad: 19 Rhag 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda