Manylion y mater

Cytundeb Map Ffordd Dinas Gall Drafft er mwyn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol ar y Map Ffordd Dinas Gall Drafft

Cytundeb i Fap Ffordd Dinas Glyfar Cyngor Caerdydd gael mynd i’r parth cynhoeddus i ddibenion ymgynghori.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Angen Penderfyniad: 19 Rhag 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda