Manylion y mater

Strategaeth Doiledau

O dan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017 mae dyletswydd ar y cyngor i baratoi a chyhoeddi Strategaeth Toiledau Lleol i Gaerdydd.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Angen Penderfyniad: 19 Rhag 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Green

Penderfyniadau

Eitemau Agenda