Manylion y mater

Gwella safonau ynni yn y PRS ledled Cymru

Mae deddfwriaeth Safon Lleiafswm Effeithlonrwydd Ynni (MEES) yn gofyn bod pob eiddo preifat a rentir yn bodloni lefel Perfformiad Ynni band E neu’n uwch erbyn Ebrill 2020.

Mae’r gallu gan Awdurdodau Lleol i orfodi deddfwriaeth, pan geir methiant i gydymffurfio. Ond, mae gorfodi ar ei ben ei hun yn heriol o ystyried faint o eiddo sydd. Mae strategaeth wella wedi ei gytuno gyda Phaneli o Arbenigwyr ar Amddiffyn y Cyhoedd

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Angen Penderfyniad: 19 Rhag 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda