Manylion y mater

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol

Derbyn yr adroddiad blynyddol

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Angen Penderfyniad: 19 Rhag 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoed

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda